Projektowanie i zakładanie zieleni publicznej

Nasza firma realizuje kontrakty na zakładanie zieleni przy budowach osiedli mieszkaniowych, zieleni przy firmach i instytucjach oraz obiektach użyteczności publicznej. Staramy się wykonywać projekty kompleksowo tak aby zieleń współgrała z istniejącą architekturą, a odbiór terenu zieleni był jak najlepszy i dostosowany do postawionych przez inwestora wymogów.

Gardenone zajmuje się takimi terenami jak:

 • zieleń towarzysząca ulicom,

 • dziedzińce,

 • projekt zieleni przy budynkach użyteczności publicznej,

 • ogrody dziecięce (jordanowskie),

 • cmentarze,

 • zieleń przyzakładowa,

 • otoczenie szkół i przedszkoli,

 • ogrody działkowe,

 • parki,

 • zielone ściany – projekt zieleni we wnętrzu,

 • skwery i zieleńce,

 • bulwary i promenady.